Wat levert het op?

Energie opwekken met de Home Solar Set

De Newpower Home Solar Set kan je aansluiten met een stekker in het stopcontact. Maar hoe werkt dat dan precies? De zon valt op de zonnecellen van het paneel. De zonnecellen zetten het zonlicht om in stroom. De micro-omvormer van de set zorgt ervoor dat de stroom die wordt opgewekt door de panelen geschikt is voor terug leveren in het stopcontact. Vanaf het stopcontact komt de stroom terecht bij de aangesloten groep in de meterkast.

De meeste energiemaatschappijen maken aan het einde van het jaar een verrekening van ‘wat is er verbruikt’ en ‘wat is er opgeleverd’. Daarmee worden de verbruikte kosten dus minder van het gehele huishouden. Het maakt dus niet uit op welke groep in de meterkast de panelen worden aangesloten!

 

Shop 
WELCOME TO THE FUTURE OF PRIVATE SOLAR ENERGY

Wat levert het op?

De exacte opbrengst hangt af van klimatologische en lokale omstandig- heden, zoals het jaargetijde, smog, damp, vervuiling of de hoeveelheid schaduw.

Voor het berekenen van de opbrengst van zonnepanelen wordt in Nederland de volgende vuistregel gehanteerd:

De gemiddelde jaaropbrengst van zonnepanelen in Kilowattuur (KwH) bedraagt 0,85 van de capaciteit van het systeem in wattpiek. Dit is de zogenaamde correctiefactor omdat 100% opbrengst niet haalbaar is in Nederland a.g.v. het aantal zonuren.

Dat betekent :

1 x 300 Wp paneel levert gemiddeld per jaar 300 x 0,85% = 255 KwH op

1 x 350 Wp paneel levert gemiddeld per jaar 350 x 0,85% = 297,50 KwH op